jump to navigation

The Presidents of the USA 23 September 2010

Posted by Ryszard Oślizło in Contests, History, USA.
Tags: , , ,
add a comment

W RAMACH OBCHODÓW DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

1.10.2010

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE:

“THE PRESIDENTS OF THE USA”

The Presidents

1. Konkurs obejmuje wiedzę na temat życia i działalności siedmiu prezydentów Stanów Zjednoczonych:

George Washington
Abraham Lincoln
Franklin Delano Roosevelt
John Fitzgerald Kennedy
Richard Milhous Nixon
Ronald Reagan
Barack Obama

2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń ZS nr 2.

3. Konkurs obejmuje:
– quiz indywidualny (20 punktów)
– quiz zespołowy, po 2 osoby w zespole (35 punktów)

4. Zgłoszenia udziału do 29.09.2010 do pani:

Izabeli Okręglickiej (sala 9B) oraz Marii Pietranik (sala 104 A)

5. Materiały pomocnicze:

George Washington
Abraham Lincoln
Franklin D. Roosevelt
John F. Kennedy
Richard Nixon’s Presidency
Watergate Scandal
Ronald Reagan
Reagan assassination attempt
Barack Obama

Advertisements
%d bloggers like this: